INTERNATIONAL APPOINTMENT/COMMITTEE

 • Ketua AJK Kertas Kerja 2nd International Conference on Islamic Science and Technology (ISTech 2010), 20-21 October 2010, anjuran SPACE dan Fakulti Tamadun Islam UTM
 • AJK – Program International Service Learning Peringkat UTM, 9-17 Julai 2011, Yogjakarta, Indonesia
 • Ahli Jawatankuasa Pembentukan Surat Keriasama (LoC) antara Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Pusat Studi Al-Quran (PSQ), Indonesia
 • Ketua Jawatankuasa Kerjasama Program Fakulti dengan Centre For Islamic Civilisation, Assyakirin Mosque, Singapura – 2012
 • Ketua Jawatankuasa Kerjasama Program Fakulti dengan Muhammadiyah Association Of Singapore – 2012
 • Timbalan Pengarah, Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam 2012 (SEAPPI)
 • AJK – Intertional Seminar on Islam, Science, & Technology – October 2013, anjuran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & UTM
 • AJK – Program Kerjasama UTM Dengan Kementerian Agama Indonesia, 2013
 • AJK – Program Kerjasama Bersama Centre For Global Islamic Studies Lehigh University – 2013
 • AJK – Program Kerjasama UTM – KUPUSB Brunei – 2013
 • AJK Kerjasama Dengan Universitas Muhammadiyyah Surakarta – 2014
 • AJK – Seminar Antarabangsa ‘Memperkasakan Ekonomi Islam Terhadap Perubahan Global’ (ICIEC’14), anjuran UNAIR Indonesia, UNHAS, UTM
 • AJK – Conference of Future Democracy in Myanmar, anjuran bersama MAPIM, FTI, My Fellow, 26 Februari 2015
 • AJK – International Conference on Infaq 2016 (ICI2016), anjuran UTM dengan kerjasama ISRA, 8-9 November 2016
 • AJK International Conference on Islamic Studies in Singapore and Malaysia 2017 (ICISSM 2017)