JOURNAL EDITOR/EDITORIAL/ADVISORY PANEL

 • Editorial Board – Jurnal Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia
 • Editorial Board – UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies, UTM
 • Editorial Board – e-Jurnal Pendidikan (EDU Journal), Kolej Universiti Islam Selangor.
 • Editorial Board – Sains Humanika – Special Edition (Islamic Economics and Civilization), UTM
 • Editorial Board – International Conference on Infaq 2016 (ICI2016)
 • Editorial Board – Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies – Special Edition 2017
 • Editorial Board – UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies – Special Edition 2017
 • Editorial Board (Chairman) – Proceeding International Conference on Islamic Studies in Singapore and Malaysia 2017 (ICISSM 2017)
 • Editorial Board – Jurnal Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor
 • Pewasit – Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies
 • Editor Majalah MINDA, Fakulti Tamadun Islam
 • Editor Modul Kursus Sains, Teknologi, dan Manusia
 • Shariah Adviser – Yunos Ismail & Associates (Consultant of Sharia and Islamic Family Law)
 • Shariah Adviser – Wasiyyah Shoppe Berhad
 • Shariah Adviser – Pertubuhan Peladang Kawasan Rengit Batu Pahat
 • Ahli Projek Penterjemahan Mawsu’ah Fiqhiyyah – Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Pakar Bidang Anugerah Buku Karya Asli
 • Panel Edited Book dan Research Book UTM
 • Panel Pemeriksa Kertas Syariah STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
 • Pakar Bidang dan Ahli Panel Pentaksir Soalan Peperiksaan STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
 • Pakar Bidang dan Ahli Panel Penggubal Soalan Peperiksaan STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)