NATIONAL COMMITTEE

  • Ahli Jawatankuasa Penggubalan Sukatan Pelajaran Peperiksaan Syariah STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
  • Ahli Jawatankuasa Pemurnian Sukatan Pelajaran Peperiksaan Syariah STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
  • Panel Pemeriksa Kertas Syariah STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
  • Ahli Panel Pentaksir Soalan Kertas Syariah STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
  • Ketua Kumpulan Pemeriksa Kertas Syariah STPM – Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
  • Penilai Luar Program Diploma Pengajian Islam – Institut Sains dan Teknologi Darul Takzim (INSTEDT)
  • Ahli Jawatankuasa Pembentukan Surat Kerjasama (LoC), Kerjasama Akademik antara Universiti Teknologi Malaysia (UTM) & Kolej Pengajian Tinggi Agama Negeri Johor (Marsah) – 2012
  • Ketua Jawatankuasa Pembentukan Surat Kerjasama (LoC), Kerjasama Akademik antara Universiti Teknologi Malaysia (UTM) & Persatuan Peguam Syarie Negeri Johor – 2017
  • Ahli Projek Penterjemahan Mawsu’ah Fiqhiyyah – Dewan Bahasa dan Pustaka
  • Ahli Jawatankuasa Induk Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Peringkat Kebangsaan, Kementerian Pengajian Tinggi