OTHER PUBLICATION

 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Sistem Ekonomi Islam Mementingkan Akhlak dan Kemanusiaan”, Dewan Agama & Falsafah, Bil. 7, Jil. 7 (Jul. 2004), ms. 58-61
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Elemen Akhlak Dalam Sistem Ekonomi Islam”, Al-Islam, Thn. 31 bil. 374 (Feb. 2005), ms. 23-26
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Wanita dalam Islam: Tiada Diskriminasi dalam Pelaksanaan Hak”, Dewan Agama & Falsafah, Jun 2005
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Keringanan dalam Islam, Jangan Sampai Disalahgunakan”, Dewan Agama & Falsafah, Disember 2005
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Beberapa Isu Poligami Dalam Islam”, Al-Islam Thn. 32 bil. 384 (Dis. 2005), ms. 46-49
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Sasaran Dakwah: Para Da’i Perlu Persiapan Rapi”, Dewan Agama & Falsafah, Ogos 2006
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Menjana Kekuatan di Bulan Ramadan”, Artikel Isu Semasa Minda Vol. 1, No. 5, 2006, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM.
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam”, Al-Islam, November 2006.
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Hak Asasi Dalam Islam : Pelaksanaannya Perlu Komitmen Menyeluruh”, Dewan Agama & Falsafah, Bil. 12 Jilid 06 (Dis. 2006), ms. 58-61
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Membentuk Kematangan Budaya Berfikir Melayu-Islam”, Majalah VISI, Bil. 87, Mac 2008, h. 28-31
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Amil Zakat: Peranan dan Harapan”, Majalah VISI, Bil. 93, September 2008, h. 18-22
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Zakat: Siapa yang Berhak?”, Al-Islam, Thn. 35 bil. 419 (Nov. 2008), ms. 64-65
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Zakat: Kutipan Meningkat Agihan”, Al-Islam Thn. 35 bil. 420 (Dis. 2008), ms. 64-65
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Ijtihad dan Jihad: Syarat Kebangkitan Umat Islam”, Minda, Vol. 8, No. 16, September 2011, ms. 25-26
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Benarkan Hudud Tiada Ruang di Negara Ini?”, Minda, Vol. 2, No. 18, November 2012, ms. 10-12
 • Ahmad Muhyuddin, Abdul Hafiz Abdullah, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Pilihanraya Menurut Perspektif Islam”, Minda, Vol. 1, No. 19/2013, ms. 6-8
 • Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Hudud, polemik, undang-undang dan pelaksanaan”, Malaysianinsider, 4 April 2014, http://www.themalaysianinsider.com/rencana/article/hudud-polemik-undang-undang-dan-pelaksanaan-nasrul-hisyam-nor-muhamad