PLENARY LECTURE/KEYNOTE ADDRESS

  • Cabaran Aplikasi Hibah di Malaysia. Ucaptama Seminar Hibah dalam Pengurusan Harta Islam Peringkat Kebangsaan 2015 (i-HIBAH 2015), Universiti Utara Malaysia, 19-20 Mei 2015
  • Isu-isu Kontemporari dalam Hibah. Dialog Hibah Harta Bercagar dan Hibah Bersyarat, 9-10 Disember 2017, Hotel Bangi-Putrajaya, anjuran Wasiyyah Shooppe Berhad
  • Kertas Kerja Cadangan Memohon Fatwa Garis Panduan Pengurusan Hibah di Negeri Selangor. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, 20 April 2018, di Majlis Agama Islam Selangor