POLICY PAPER 

  • Garis Panduan Prosedur Pendaftaran Panel-Panel Penyedia Perkhidmatan Hibah (2018) Ipoh: Majlis Agama Islam Dan ‘Adat Melayu Perak