POSTGRADUATE EXAMINATION /VIVA

Internal Examiner (UTM Candidates)

  • Aemy Liza Minhat, “Hubungan Makanan dan Pemakanan Halalan Toyyiba Dengan Akhlak”, Viva – Master of Philosophy in Halal Science UTM, 2014
  • Siti Haniah Rohmad, “Cadangan Garis Panduan Etika Perniagaan Atas Talian (e-Dagang) Bagi Produk Fizikal Menurut Perspektif Syariah”, Viva – Master of Philosophy in Halal Science UTM, 2015

 

External Examiner

  • Afriyanto, “Undang-undang Wasiat di Indonesia: Amalannya di Bukit Tinggi Indonesia”, Master in Shariah UKM, 2016
  • Nurul Syuhadah Azalan, “Keputusan Hakim Syarie Dalam Kes Hibah di Mahkamah Syariah”, Master in Shariah UKM, 22/12/2017
  • Nor Adilah, “Pelaksanaan Hibah di Wasiyyah Shoppe Berhad dan Assalihin Trustee Berhad” Master in Shariah UKM, 9/10/2018