POSTGRADUATE SUPERVISION

Ph.D (Completed)

 • Suhaimi Mustar (2011) – Fatwa Syari’ah Di Singapura: Analisis Terhadap Fatwa-Fatwa Pewarisan
 • Hussin Che Pa (2013) – Keputusan Kes Mahkamah Malaysia yang Melibatkan Peruntukan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan

 

Ph.D (Ongoing)

 • Mohd Khairy Kamaruddin (2016) – Model Pengurusan Hibah Hartanah di Negeri Johor
 • Ihsan Muhidin (Singapore) (2018) – The Concept of Wasatiyyah in the Implementation of Shariah in Singapore
 • Mohd Firdaus Abdul Hamid (2018) – Transformasi Pungutan dan Agihan Zakat di Malaysia: Kajian di Negeri Johor
 • Nawal Sholehuddin (2018) – A Critical Study On The Malaysian Legal Framework On Extradition And Mutual Legal Assistance
 • Nabihah Muhammad (2018) – Analysis Of Preference Of Using Tawarruq Contract In Retail Financing Products Among Islamic Banks
 • Raja Nor Ashikin Raja Ramli (Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) (2014) – Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Ummah: Kajian di Selangor (Co-supervisor)
 • Mohamad Azmi Abdullah (2016) – Literasi Kewangan Islam di Malaysia (co-supervisor)
 • Mohd Khairulnizam Sahlan (2017) – Potensi Halal Mart Cooperation di Negeri Johor (co-supervisor)

 

Masters (Completed)

 • Mohd Muammar Mohd Zain (2011) – Konsep Wakaf Korporat dalam Undang-undang Islam dan Pelaksanaannya di Negeri Johor
 • Norazila Mat Hussain (2011) – Hibah Bersyarat: Kedudukannya dalam Undang-undang Islam dan Potensinya Sebagai Instrumen Perancangan Harta
 • Muhibuddin Abdullah (2012) – Prinsip-Prinsip Agihan Zakat: Kajian Terhadap Majlis Agama Islam Selangor
 • Mohd Arafat Jaafar (2013) – Harta Tak Dituntut dalam Perundangan Islam dan Pelaksanaannya di Selangor
 • Mohd Muslim Salleh (2013) – Hukum Pusaka Mafqud, Munasakhat, dan Haml dalam Undang-undang Pusaka Islam dan Pelaksanaannya di Johor
 • Mohd Afizul Hakim Bin Ibakarim (2014) – Prinsip Hukuman Pemulihan dalam Islam dan Aplikasinya dalam Undang-undang di Johor
 • Ihsan Muhidin (Singapore) (2015) – Alternatif Pemahaman Fiqah Tentang Wakaf Serta Kesan Terhadap Pengurusannya di Singapura
 • Nurul Atikah Binti Nizaludin (2014) – Model Penyelesaian Harta Pusaka Tertunggak di Malaysia

 

Masters (Ongoing)

 • Kamaliah Abd Karim (2018) – Pelaksanaan Hibah Takaful: Kajian di Takafu Ikhlas Berhad