TEACHING EXPERIENCES

Undergraduate Courses Taught

Tamadun Islam & Tamadun Asia
Institusi-institusi Islam
Islam dan Isu-isu Semasa
Fiqh Jinayah
Keusahawanan Islam
Usul Fiqh
Fiqh Muamalat

 

Postgraduate Course Taught

Falsafah Sains & Ketamadunan

 

Supervision of Teaching Training

Program Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)
Program Diploma Pengajian Islam