Technical Reports and Other Publications

  1. Universiti Teknologi Malaysia (2017). Laporan Awal Pelan Induk Pembangunan Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru 2017-2035. Pejabat Harta Bina, UTM Johor Bahru.
  2. Universiti Teknologi Malaysia (2017). Laporan Teknikal Pelan Induk Pembangunan Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru 2017-2035. Pejabat Harta Bina, UTM Johor Bahru.
  3. Universiti Teknologi Malaysia (2017). Laporan Akhir Pelan Induk Pembangunan Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru 2017-2035. Pejabat Harta Bina, UTM Johor Bahru.
  4. PLANMalaysia Selangor (2018). Laporan Awal Kajian Pelan Tindakan Khas Pelan Penstrukturan Semula Kampung Dalam Negeri Selangor 2019-2023. Shah Alam: PLANMalaysia Selangor.
  5. PLANMalaysia Selangor (2018). Laporan Cadangan Teknikal Kajian Pelan Tindakan Khas Pelan Penstrukturan Semula Kampung Dalam Negeri Selangor 2019-2023. Shah Alam: PLANMalaysia Selangor.
  6. PLANMalaysia Selangor (2018). Laporan Penemuan Kajian Pelan Tindakan Khas Pelan Penstrukturan Semula Kampung Dalam Negeri Selangor 2019-2023. Shah Alam: PLANMalaysia Selangor.