Select Page

Master students

CURRENT

1. Anis Afi Wadhiah, Sarjana Teknologi Pendidikan, 2013 ( Taught Course)

2. Radhiah Binti Ab Rahim, Sarjana Teknologi Pendidikan, 2013 (Full Research)

3. Nurul ‘Izzati binti Hamizan, Sarjana Teknologi Pendidikan, 2013 (Full Research)

ALUMNI

1. Saharani Abdullah ( 2007) , Sarjana Teknologi Pendidikan, Tajuk Tesis : Pembangunan Dan Penilaian Pembelajaran Menerusi Web Bagi Matapelajaran Spm1012 (telekomunikasi) Dan Rangkaian Sub Topik Projek “membina Laman Web” Berasaskan Pendekatan Kolaboratif.

2. Noor Adreen Md Hamdani (2007), Sarjana Teknologi Pendidikan, Tajuk Tesis : Pembangunan Perisian Pembelajaran berasaskan Web menggunakan Kaedah simulasi bagi Matapelajaran CNB2013 Telecommunications bagi Sub Topik Teknologi Rangkaian Tanpa Wayar untuk Rangkaian Kawasan Setempat.