Monthly Archives: August 2019

Jiwa Seorang Akademia

Dalam memupuk dan membina jiwa sebagai seorang academia yang sebenar, saya perlu mempunyai satu pegangan secara holistik yang menggabungkan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan islam. Ini kerana, terdapat persamaan yang nyata dalam penerapan kedua-dua falsafah tersebut iaitu yang melibatkan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Jiwa Seorang Akademia