Awards and Honors Received

No. Awards/Achievements
1. INATEX/UTM 2008 Bronze – HyGrips (Graphical Password Authentication)
2. Malaysian Technology Expo 2009 Silver – HyGrips (Graphical Password Authentication)
3. Penghargaan 2015 UTM First Author in Q1 Journal Publication
4. Citra Karisma 2010 – Kategori Perkhidmatan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
5. Citra Karisma 2016 – Kategori Perkhidmatan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
6. Citra Karisma 2016 – Kategori Penerbitan Anugerah Penerbitan
7. Majlis Anugerah Kongres Duta Jauhar 3.0 Anjuran Kerajaan Negeri Johor 2017 Anugerah Penyelia Terbaik Duta Jauhar
8. Talent Corp Malaysia and GTI Malaysia 2015 Graduate Recruitment Award