Undergraduate Final Year Projects

Name: Elonna binti Edward
PSM Title: People’s Perceptions of The Bicycle Lane in Taman Seri Austin, Johor Bahru
Year: 2019

Name: Siti Noor Syuhadah binti Abdul Mulok
PSM Title: Kajian Penentuan Kawasan Tadahan Permintaan Tanah Perkuburan Islam Di Johor Bahru dan Kulai
Year: 2019

Name: Nur Syazwani Saharudin
PSM Title: Kajian Perubahan Saiz Kawasan Tadahan Sekolah Rendah Berbanding Usia Sekolah
Year: 2016

Name: Mohd Iwafie Abdul Somad
PSM Title: Perkaitan antara Kualiti Air Sungai dan Guna Tanah Kampus UTM Skudai
Year: 2014

Name: Razuan Razali
PSM Title: Analisis Taburan Spatial Penduduk Mengikut Kaum
Year: 2013

Name: Mohd Irwan Hafifi Bin Abdul Rahim
PSM Title: Kajian Taburan Penduduk Bukan Warganegara Berdasarkan Mukim di Semenanjung Malaysia
Year: 2013

Name: Mohd Qusyairi Adnan
PSM Title: Kajian Taburan Spatial Kemalangan Jalanraya di Malaysia
Year: 2013

Name: Amirah Zakariah
PSM Title: Analisis Spatial Taburan Warga Emas Mengikut Kaum
Year: 2013

Name: Nurul Asyikin Sahed
PSM Title: Kajian Taburan Spatial Penagihan Dadah di Johor
Year: 2013

Name: Sharifah Athirah Iziyan Wan Kassim
PSM Title: Indeks Kepelbagaian Guna Tanah Dan Perubahan Pembangunan Bercampur Di Iskandar Malaysia (Pra1980an-2000an)
Year: 2012

Name: Nurul Diyana Aziz
PSM Title: Analisis Kedekatan Bagi Kawasan Perumahan Ke Pusat Komersial di Iskandar Malaysia
Year: 2012

Name: Noramiza Illiany Binti Mustafa
PSM Title: Kolam Pengoksidaan di Taman Perumahan Iskandar Malaysia Sebagai Habitat Avifauna
Year: 2012

Name: Janatun Naim Binti Yusof
PSM Title: Kekenalan Haiwan Di Kalangan Remaja Mengikut Kawasan Perumahan
Year: 2012

Name: Muhammad Faeiruz Bin Rusman
PSM Title: Kesambungan (Connectivity) Jaringan Jalan Raya Dalam Taman Perumahan di Iskandar Malaysia dari Dekad Pra1980an Sehingga 2010
Year: 2012

Name: Azman Zainudin
PSM Title: Potensi Pembangunan “Infill” di Atas Tanah Rizab Kerajaan dalam Iskandar Malaysia
Year: 2012

Name: Siti Nurasma Musa
PSM Title: Perkembangan Kawasan Tadahan Cawangan Restoran Makanan Segera Iskandar Malaysia
Year: 2012

Name: Amy Anthony Abad
PSM Title: Jumlah Keluasan Dan Penggunaan Lorong Belakang di Taman-Taman Perumahan
Year: 2012

Name: Nadzirah Jausus
PSM Title: Analisis Taburan Kepadatan Perumahan Di Iskandar Malaysia
Year: 2012

Name: Mohd Hafeizul Rizwan Yahya
PSM Title: Rebakan Bandar di Daerah Johor Bahru Melalui Aspek Guna Tanah Tepu Bina dan Populasi
Year: 2010

Name: Abd Hafiz Sheikh Abd Hardy
PSM Title: Pengaruh Pendekatan Perancangan dan Rekabentuk Perumahan Terhadap Ketidaktelapan Permukaan Bumi
Year: 2010

Name: Aishah Zainuddin
PSM Title: Taburan Spatial Fenomena Penagihan Dadah di Johor
Year: 2010

Name: Muhd Hafidz Osman
PSM Title: Taburan Spatial Fenomena Wabak Denggi Di Negeri Johor
Year: 2010

Name: Umi Zuhirah Ramlan
PSM Title: Kemiskinan: Perkaitannya Dengan Faktor Sosial dan Persekitaran
Year: 2010

Name: Artina Omar
PSM Title: Pola Taburan Penerima Bantuan Orang Tua dan Kemudahan
Year: 2010

Name: Junainah Abu Kassim
PSM Title: Pengaruh Jarak dan Demografi Terhadap Corak Pergerakan Migrasi Dalaman Di Wilayah Lembah Klang
Year: 2010

Name: Sim Chee Yong
PSM Title: Application of Low Impact Development (LID) in Improving The Urban Stormwater Management Manual (MSMA). Case Study: Taman Botanic, Klang
Year: 2009

Name: Jamal Aimi Jamaluddin
PSM Title: Interaksi Hypermarket dan Pasaran: Aplikasi Model Graviti dan Sistem Maklumat Geografi (GIS)
Year: Apr 2009

Name: Siti Mariam Bakir
PSM Title: Analisis Penilaian Keberkesanan Pembangunan Berimpak Rendah (PBR) Menggunakan Stormwater Management Model (SWMM). Kawasan Kajian: Taman Universiti, Skudai
Year: 2009

Name: Yuhanis binti Yaakup
PSM Title: Kesan Pembangunan Hypermarket Terhadap Kedai Runcit
Year: 2008

Name: Chong Chiew Chia
PSM Title: Kesedaran, Pemahaman dan Penggunaan Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) Di Kalangan Perancang
Year: 2008

Name: Chooi Yan Wei
PSM Title: Penambahbaikan Sistem Saliran Kampus UTM Menggunakan Pendekatan Low Impact Development (LID)
Year: 2008

Name: Owee Boon Hwee
PSM Title: Sistem Pengurusan Sisa Pepejal Secara Mesra Alam Di Pulau Peranginan. Kajian Kes: Pulau Perhentian, Terengganu Darul Iman
Year: 2007

Name: Nur Hilwani binti Yahya
PSM Title: Kawasan Pinggir Sungai: Antara Kehendak Garispanduan JPS Dengan Kehendak Semulajadi
Year: 2008

Name: Siti Sarah binti Mohamed Yusof
PSM Title: Kajian Pengaruh Kawasan Lapang Ke Atas Harga Rumah
Year: 2008

Name: Chew Lee Ting
PSM Title: Penerapan Penilaian Risiko Banjir Dalam Kawalan Pembangunan: Satu Tinjauan Pemahaman Dan Keperluan Di Daerah Johor Bahru
Year: 2006

Name: Mohd Nasir Mohamad
PSM Title: Penggunaan Analisis Jaringan Di Dalam Mengenalpasti Lokasi Perletakan Terminal Bas: Kajian Kes Shah Alam
Year: 2006

Name: Tee Yew Yaw
PSM Title: Penilaian Kesan Perletakan Loji Rawatan Kumbahan. Kajian Kes : Majlis Bandaraya Johor Baharu (MBJB) Dan Majlis Daerah Johor Bahru Tengah (MDJBT)
Year: 2000

Name: Lee Ham Kong
PSM Title: Penggunaan Kolam Tahanan Air Untuk Tujuan Pengwalan Banjir Kilat Di Taman Perumahan
Year: 1999

Name: Ong Siew Wern
PSM Title: Penilaian Semula Keberkesanan Perancangan Balai Polis Menggunakan Modul Analis Jaringan Sistem Maklumat Geografi (Gis) Kajian Kes: Balai Polis Skudai, Johor
Year: 1999

Name: Liliyana Bte. Salleh/Pungot
PSM Title: Kajian Aktiviti Rekreasi Yang Bersesuaian Di Kawasan Tasik Empangan. Kajian Kes: Tasik Sembrong, Ayer Hitam
Year: 1999

Name: Dhevendren Muniandy
PSM Title: Kawasan Rekreasi Sebagai Kolam Takungan Airbagi Mangawal Banjir Di Kawasan Perumahan
Year: 1999

Name: Norhayati Bt. Abu Bakar
PSM Title: Penentuan Lokasi Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Kaedah Penimbusan Terkawal Dengan Menggunakan Sistem Maklumat Geografi (Gis) Kajian Kes : Majlis Dearah Johor Bahru Tengah
Year: 1998

Name: Mohd Hafsyam Kamarudin
PSM Title: Kesan Pengunjung Ke Atas Haiwan Primate Dan Burung Di Rimba Bakau Taman Alam Kuala Selangor
Year: 1997

Name: Mahalingam A/L Chelliah
PSM Title: Perancangan Gunatanah Dan Pengurusan Air Larian Permukaan Bandar. Kajian Kes: Bandar Georgetown, Pulau Pinang
Year: 1995

Name: Lee Su Li
PSM Title: Kesesuaian Pembangunan Perumahan Di Atas Tanah Berbukit Kajian Kes : Paya Terubong, Pulau Pinang
Year: 1995

Name: Shamsul Anuar Hj. Othman
PSM Title: Perancangan Perkhidmatan Pengutipan Sisa Pepejal Bagi Pihak Berkuasa Tempatan. Kajian Kes: Majlis Perbandaran Seremban
Year: 1994

Name: Choong Chee Eng
PSM Title: Perkhidmatan Pengangkutan Bas Awam Di Bandaraya Ipoh. Satu Kajian: Persepsi Pemilik Kereta
Year: 1993