Undergraduate Projects

UGProjects

UNDERGRADUATE FINAL YEAR PROJECTS

 1. Assisting Primary School Children To Progress through The Van Hiele’s Levels Of Geometry Thinking using Google Sketchup oleh Tan Tong Hock
 2. Easing Students’ Learning Difficulty In Reflect oleh Azlin Binti Bustamam
 3. Easing Learning Difficulties In Circles Among Fourth Formers Students Using Van Hiele-oriented Learning Instructions oleh Chiang Kok Wei
 4. Mengatasi Kesukaran Pembelajaran Dalam Topik Bulatan Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Menggunakan Geometer’s Sketchpad oleh Noor Izana Binti Ab. Halim
 5. Easing Students’ Learning Difficulties In Straight Lines using Geometer’s Sketchpad oleh Nurrul A’iin Binti Morsid
 6. Tahap Kesukaran Pel. Dalam Menyelesaikan Masalah Perkataan Dalam Topik Pecahan Peringkat Kbsr oleh Jeyaseelan A/l A. Anthony
 7. Kesukaran Pel. Meyelesaikan Masalah Trigonometri Mengikut Model Polya oleh Malik Mahbob
 8. Pendekatan Kontruktivisme Dalam Penyelesaian Masalah Algebra Mengikut Kaedah ‘easy-maths’. oleh Roslina Binti Johar
 9. Perubahan Sikap Pelajar Terhadap Matematik Akibat Mengamalkan Kaedah Pembelajaran ‘easy-maths’. oleh Rozana @ Umi Kalthum Binti Sahul Hamid
 10. Kajian Pembelajaran Berasaskan Aplikasi Multimedia Bagi Mengatasi Kesukaran Pembelajaran Nombor Negatif. oleh Liew Chin Ying.
 11. Pembinaan Model Pendekatan Aktif Dan Kesannya Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tambahan. oleh Chu Hong Heng
 12. Pembinaan Prototaip Perisian Disap Berasaskan Proses Pembelajaran Bercorak Penemuan Terbimbing Dalam Konsep Asas Luas Dan Perimeter. oleh Tan Ai Lee
 13. Pembangunan Prototaip Perisian Vatrans Berasaskan Pendekatan Penggabungan Pemikiran Visualisasi Dan Analisis. oleh Tan Wee Chuen
 14. Pembinaan Model Pendekatan Aktif Dan Kesannya Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Tambahan. oleh Chu Hong Heng
 15. Kajian Kes Keberkesanan Perisian Vatrans Dalam mempertingkatkan Kefahaman Matematik Dan Motivasi pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah menengah Kebangsaan Dato’ Mohd. Yunos Sulaiman, Pontian oleh Azura Binti Ghazali
 16. Pembangunan Dan Penilaian Modul Pengajaran Dan Pembelajaran menggunakan Kalkulator Grafik Dalam Pembelajaran Persamaan kuadratik oleh Haspiah Bt Basiran
 17. Pelaksanaan Pengajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris guru Sekolah Menengah oleh Omar Bin Ali