Conference Proceedings

Lokman Mohd. Tahir , Khadijah Daud dan Sanitah Mohd. Yusof. “Penilaian Program Mentoring Guru Senior : Penilaian Guru Novis.”  Prosiding  Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA”(2014) Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Sanitah Mohd. Yusof, Adlisa bte Adam dan Kamieza bte Mohamed Kassim. “Tahap Kesedaran Mahasiswa Tahun Empat Terhadap Kepentingan Kampus Lestari”. Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan (2014). Penerbit UTHM

Ahadiat Al-Razi dan Sanitah Mohd. Yusof. “Keberkesanan Kaedah Nyanyian dalam Membantu Pelajar Menguasai Perbendaharaan Bahasa Arab”  Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan (2014). Penerbit UTHM

Zakaria Mohd. Yusof, Farahwahida bte Mohd. Yusof dan Sanitah Mohd. Yusof “Pembentukan Sahsiah Pelajar Melalui Program Diskusi Hidayah : Kajian Kes” Prosiding Seminar Pengurusan Pelajar Dalam Alaf Baru : Isu dan Cabaran  (2000)

Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan 19-21 Oktober, Hotel Puteri Pan Pacific, Johor.

Prosiding (Penyelenggara),  Seminar Kebangsaan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 2002,  Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia,  Hotel Puteri Pan Pacific,  Johor Bahru.