PhD students

Ph. D Students

Darmawati Salleh. Internal Factors and The Current Practices of Teaching English in Secondary Schools in Makassar. Graduated

Hasbullah Said. Cultural Orientad Curriculum for Teaching English as a Foreign Language. Graduated

 

Moriza Bt. Mohamad Alias. Penaakulan Moral dan Etika Keguruan dalam Kalangan Bakal Guru. Penyelia Utama. Graduated

Zurina bt. Hamid. Penggunaan Vle-Frog dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah. Penyelia Utama. On going

Goh Wei Siang. Intergrate Higher Order Thinking Skills in Teaching and Leraning Activities Of Science of Primary School.  On going

Suhaimie bin Moridan. Model Amalan Refleksi Guru Pendidikan Islam dalam Penerapan Nilai bagi Meningkatkan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran.  On going.

Mohan A/L Sanyasi. Pilihan Sekolah: Kajian terhadap Sekolah Swasta di Negeri Johor. On going.

Siti Zaiton bte Sembong. Blended Learning dalam Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak (Tarikh Mula : 2016). On going.

Mohd Hilmie bin Mohd Mokhtar. Kreativiti dan Inovasi dalam Buku Teks Pendidikan Moral (Tarikh Mula: 2016). On going.