Books and Book Chapters

Pengkomputeran Selari Pengkomputeran Selari
Pengarang: Norma Alias, Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf
2014
ISBN 978-983-52-0965-9
138 muka surat
RM 35.00
Pengaturcaraan Pangkalan Data Menggunakan Oracle 11g Pengaturcaraan Pangkalan Data Menggunakan Oracle 11g
Pengarang: Mohd Shahizan Othman
2013
ISBN 978-983-52-0925-3
404 muka surat
RM 45.00
Pembangunan Aplikasi Web Menggunakan ASP.NET Pembangunan Aplikasi Web Menggunakan ASP.NET
Pengarang: Mohd Shahizan Othman
2010
ISBN 978-983-52-0757-0
514 muka surat
RM 52.00
Pengaturcaraan Web ASP.NET Pengaturcaraan Web ASP.NET
Pengarang: Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf
2010
ISBN 978-983-52-0736-5
430 muka surat
RM 45.00
Sistem Pangkalan Data Sistem Pangkalan Data
Pengarang: Halina Mohamed Dahlan, Ab Razak Che Hussin, Md Hafiz Selamat, Mohd Shahizan Othman, Nor Hawaniah Zakaria, Roliana Ibrahim, Mahadi Bahari
2011
ISBN 978-983-52-0778-5
194 muka surat
RM 35.00
Organisasi Maklumat Organisasi Maklumat
Pengarang: Juhana Salim, Mohd Shahizan Othman, Len Ten Moi
2008
ISBN 978-983-52-0456-2
237 muka surat
RM 34.00
Pembangunan aplikasi web menggunakan Active Server Pages (ASP) Pembangunan aplikasi web menggunakan Active Server Pages (ASP)
Stok: Tidak Diulang Cetak
Pengarang: Mohd Shahizan Othman, Suraya Miskon, Syed Norris Hikmi Syed Abdullah, Lizawati Mi Yusuf2006
ISBN 983-52-0400-4
379 muka surat
RM 35.00
Microsoft SQL Server 2000 Teori dan Amali Microsoft SQL Server 2000: Teori dan Amali
Pengarang: Mohd. Shahizan Othman, Suraya Miskon, Syed Norris Hikmi Syed Abdullah, Norasnita Ahmad, Roliana Ibrahim
2004
ISBN 983-52-0354-7
212 muka surat
RM 29.00
Pengaturcaraan Web Hypertext Preprocessor (PHP) Pengaturcaraan Web Hypertext Preprocessor (PHP)
Pengarang: Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusof, Suraya Miskon, Syed Norris Hikmi Syed Abdullah
2006
ISBN 983-52-0405-5
354 muka surat
RM 34.00