Consultation

1. Perunding Projek: Pembangunan Sistem Pemantauan Bandar Selamat (SPBS) Fasa 3 bagi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Vot 565. RM 13 juta 2012
2. Perunding Projek: Sistem Pentadbiran Sekolah Agama Johor (SPAJ). RM 45,000. 2012
3. Perunding Projek: Pembangunan Sistem Pemantauan Bandar Selamat (SPBS) Fasa 2 bagi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Vot 565. RM 2.88 juta 2011
4. Perunding Projek: Pembangunan Sistem Pemantauan Bandar Selamat bersepadu (SPBS) bagi Fasa Pertama 2010 (Integrated Safe City Monitoring System) Vot 565. RM 5.3 juta. 2010