Module/ Manual

1. Graduate Studies Management System Module Academic: First Assessment. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
2. Graduate Studies Management System Module Academic: Add Marks. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
3. Best Postgraduate Student Award System. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
4. Graduate Supervision Grant. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
5. 3 Minute Thesis. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
6. Change Request Management System. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
7. Respond Management System. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
8. E–Tindakan. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
9. Graduate Award Management System. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
10. Document Management System. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
11. Postgraduate Exit Survey. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
12. Sistem Slaid Kehadiran. User Manual. 2013. School of Graduate Studies, UTM.
13. Mohd Shahizan Othman. 2010. Pengelasan Sumber Maklumat Web Secara Automatik Menggunakan Pendekatan Pengekstrakan dan Pembelajaran Mesin. FC, UTM.
14. Mohd Shahizan Othman and Lizawati Mi Yusuf. 2009. Pembangunan Aplikasi Web menggunakan ASP.Net. FC, UTM.
15. Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf, Suraya Miskon and Syed Norris Hikmi Syed Abdullah. 2006. Asas Pengaturcaraan Hypertext Preprocessor. FC, UTM.
16. Mohd Shahizan Othman, Suraya Miskon, Syed Norris Hikmi Syed Abdullah & Lizawati Mi Yusuf. 2005. Modul Pengajaran: Pembangunan Aplikasi Web Menggunakan Active Server Pages (ASP). Second Edition. FC, UTM.
17. Mohd Shahizan Othman, Suraya Miskon, Syed Norris Hikmi Syed Abdullah & Lizawati Mi Yusuf. 2004. Modul Pengajaran: Pembangunan Aplikasi Web Menggunakan Active Server Pages (ASP). FC, UTM.
18. Mohd Shahizan Othman, Norhidayati Zakaria, Zeti Darleena Eri & Lizawati Mi Yusuf. 2004. Modul Pengajaran: Microsoft Visual Basic 6.0: Panduan dan Praktis. FC, UTM.
19. Mohd Shahizan Othman, Syed Norris Hikmi Syed Abdullah, Mahadi Bahari, Suraya Miskon, Rozilawati Dolah @ Md Zain & Zeti Darleena Eri. 2004. Kompilasi Latihan Sistem Pangkalan Data. Edisi Pertama. Universiti Teknologi Malaysia.