National Conference

2005
1. Lizawati Mi Yusuf, Mohd Shahizan Othman, Juhana Salim, Zarina Shukur & Mohd Syukur Abd Rahman. 2005. Kajian Terhadap Proses Pengkelasan Dokumen Web Mengunakan Kaedah Bayes Naif. Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke–13. Hotel Holiday Villa, Kedah. 31st May – 2nd June 2005, pp: 175–182. (Presenter).
2. Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf, Juhana Salim & Zarina Shukur. 2005. Kajian Terhadap Penggunaan Tag, Meta Tag Dan Perkataan Bagi Sumber Maklumat Web. Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke–13. Hotel Holiday Villa, Kedah. 31st May – 2nd June 2005, pp: 975–984. (Presenter)
3. Mohd Shahizan Othman, Khairil Anuar Zainuddin, Lizawati Mi Yusuf, Juhana Salim & Onn Azraai Puade. 2005. Kajian Pembangunan Dan Penggunaan Sistem Templat Web Bagi Syarikat Industri Kecil dan Sederhana di Malaysia. National Conference on Management of Technology and Technology Entrepreneurship (MOTTE 2005). Puteri Pan Pacific Hotel, Johor. 31st May – 2nd June 2005. Session 1. (Presenter)
4. Juhana Salim, Sharhida Zawani Saad & Mohd Shahizan Othman. 2005. Menggunakan Bioinformatik Secara Strategik Untuk Dakwah Islam. Seminar Islam Hadhari: Bioinformatik Sebagai Sumber Dakwah. Institut Kefahaman Islam. 15th – 16th February.
5. Juhana Salim, Mohd Shahizan Othman, Sharhida Sawani Saad, Abdul Razak Hamdan, Aziz Deraman, Hazilah Mohd Amin, Yazrina Yahya & Lizawati Mi Yusuf. 2005. Sistem Kejuruteraan Pengetahuan Bisnes Berdasarkan Ketepatan Keperluan Yang Kompleks. Seminar IRPA RMK–8 Kategori EAR 2005. Hotel Eden Garden, Johor. 14th – 16th January 2005.
6. Mohd Shahizan Othman. Pemodelan Proses Pengekstrakan Sumber Maklumat Web Dengan Menggunakan Spesifikasi Z dan Kajian Terhadap Proses Pengkelasan Dokumen Web Mengunakan Kaedah Bayes Naif dan Support Vector Machine. Bengkel Sistem Perolehan Pengetahuan Bisnes Berdasarkan Keperluan Yang Tepat Dan Kompleks. IRPA: 04–02–02–0052–EA219. Equatorial Hotel, 8th September 2005. (Presenter)
7. Mohd Shahizan Othman, Ahmad Rizal Mohd Yusof, Zarina Shukur, Lizawati Mi Yusuf & Juhana Salim. 2005. Pemodelan Proses Pengekstrakan Sumber Maklumat Web dengan Menggunakan Spesifikasi Z. Persidangan Kebangsaan Sains Pengaturcaraan 2005. Hotel Marriott, Putrajaya. 1st December 2005. M/s 96–108. (Presenter)
8. Sharhida Zawani Saad, Juhana Salim, Mohd Shahizan Othman, Yazrina Yahya, Abdul Razak Hamdan, Aziz Deraman, Hazilah Mohd Amin & Lizawati Mi Yusuf. Pembangunan Sistem Dinamik Maklumat Bisnes Malaysia Menggunakan Kaedah Pengekstrakan Sumber Maklumat Web. Seminar Kebangsaan Capaian Maklumat. ESSET, Kajang. 20th December 2005. (Presenter)
9. Mohd Shahizan Othman, Rozilawati Dollah @ Md Zain, Lizawati Mi Yusuf, Juhana Salim, Zarina Shukur & Chin Mae Yen. 2005. Pengkelasan Dokumen Web Menggunakan Teknik Support Vector Machine. Seminar Capaian Maklumat. ESSET, Kajang. 20th December 2005. M/s 131–143. (Presenter)
10. Mohd Shahizan Othman. Kajian Terhadap Proses Pengkelasan Dokumen Web. Seminar Siswazah 2005. PERMATA, Bangi. 14 – 15th September 2005. (Presenter).

 

2013-10 | 20052011-102009-072005-01