Majlis Pelancaran Galeri Alam Bina

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Pelancaran Galeri Alam Bina akan diadakan seperti berikut:
Tarikh:     9 Ogos 2017 ( Rabu)
Masa:      2.00 petang
Tempat:   Galeri Alam Bina, B02, FAB
Perasmi:  Y.Bhg. Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah binti Tapsir
                Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Semua staf dipersila hadir bagi menyambut dan memeriahkan lagi majlis.
Sekian, terima kasih.
 

PROFESOR DR MOHD HAMDAN B AHMAD

Dekan
Fakulti Alam Bina
Universiti Teknologi Malaysia