UTM Space rental

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) mempunyai sejumlah unit ruang di kampus UTM Skudai, Johor yang ditadbir urus oleh Bahagian Perkhidmatan, Pejabat Harta Bina (PHB) UTM dan disediakan untuk sewaan oleh staf dan pelajar UTM serta pihak luar. Jenis-jenis ruang dan lokasi sepertimana berikut :
 
 • Dewan Sultan Iskandar (DSI)
 • Ruang Legar (DSI)
 • Bilik Jamuan (DSI)
 • Bilik Senat (DSI)
 • Bilik Majlis (DSI)
 • Bilik VIP (DSI)
 • Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (BCSI)
 • Dewan Jamuan / Bankuet, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (BCSI)
 • Dewan Kuliah 1, 2 dan 3 (L50)
 • Dewan Kuliah 4, 5 dan 6 (P19)
 • Dewan Kuliah 8 dan 9 (N24)
 • Dewan Kuliah 7 (N24)
 • Dewan CTL
 • Bilik Kuliah 1-6 (N24)
 • Bilik Demo 1 dan 2 (P16)- tidak diuruskan lagi oleh Pejabat OSSR PHB
 • Bilik Kuliah Tambahan 1-4 (P16)- tidak diuruskan lagi oleh Pejabat OSSR PHB
 • Bilik Peperiksaan (P16)- tidak diuruskan lagi oleh Pejabat OSSR PHB
 • Bilik Mesyuarat Utama, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (BCSI)
 • Bilik Tutorial
 • Dewan Peperiksaan, Perpustakaan Raja Zarith Sofia (PRZS)
 • Dataran UTM (dahulunya dikenali Padang Kawad)
 • Dataran Agora
 • Dataran Masjid Sultan Ismail (MSI)
Sehubungan itu, bagi sebarang rujukan mengenai kadar harga sewaan terkini ruang-ruang universiti (akan dikemaskini dari semasa ke semasa) di atas termasuklah kapasiti ruang, boleh merujuk di laman sesawang: