PAMERAN DAN JUALAN AWAL SEMESTER PENERBIT UTM PRESS – DISKAUN SEHINGGA 80%

Dimaklumkan bahawa Penerbit UTM Press akan mengadakan “PAMERAN DAN JUALAN AWAL SEMESTER PENERBIT UTM PRESS” di Kedai Buku Universiti, Penerbit UTM Press.

Kadar diskaun pembelian adalah sehingga 80%. Butiran adalah seperti mana dilampiran.

Mohon pihak fakulti / HEMA untuk menyebarluaskan makluman ini kepada mahasiswa UTM. Terima kasih.

Segera ke Kedai Buku Penerbit UTM Press pada 17- 28 sept 2017!