World Alzheimer’s Month

September merupakan bulan sempena World Alzheimer’s Month. Alzheimer merupakan penyakit berkaitan kehilangan ingatan dan keupayaan kognitif yang lain pada tahap yang serius sehingga boleh mengganggu rutin kehidupan seharian terutama di kalangan warga emas.