TERBITAN TERBARU PENERBIT UTM PRESS

Adalah dimaklumkan berikut adalah buku terbitan terbaru daripada Penerbit UTM Press :-
1. Judul           :    Gated Communities Policy and Practice
    Penulis        :    Ainur Zaireen Zainudin
    ISBN           :    978-983-52-1348-9
    Harga          :    RM 28.00
2. Judul           :    Mekanik Bendalir Teori dan Penggunaan 
    Penulis        :    Yahaya Ramli
    ISBN           :    978-983-52-1360-1
    Harga          :    RM 65.00
3. Judul           :    Hydraulics Engineering
    Penulis        :   Amat Sairin Demun
    ISBN           :    978-983-52-1361-8
    Harga          :    RM 50.00
4. Judul           :    Hidrologi
    Penulis        :    Ab. Latif Ibrahim dan Tam Tze Huey
    ISBN           :    978-983-52-1359.5
    Harga          :    RM 35.00
Sehubungan itu, buku-buku tersebut boleh didapati di Penerbit UTM Press atau layari http://www.utm.my/penerbit bagi pembelian atas talian .