Consultancy


Contract Grant

⚫ Projek: Perkhidmatan Membangun dan Meningkatkan Keupayaan Model Ramalan Banjir Menggunakan Flood Routing dan Updating State Correction Procedure. Under NAHRIM (National Hydraulic Research Institute of Malaysia).

🔵 1 Ogos 2012- April 2013
⚫ Projek: Kajian penilaian kesan perubahan iklim ke atas sumber dan bekalan air bagi sector pertanian dan perladangan iaitu padi, getah dan kelapa sawit. Under NAHRIM (National Hydraulic Research Institute of Malaysia).

🔵 15 August 2014-15 December 2014.

Business Entity

⚫ Program Pengukuhan Matematik Tambahan Tingkatan 4 (Fungsi dan Persamaan Kuadratik)

🔵 1 Ogos 2012- April 2013
🔵 RM4500

Networking Grant

⚫Mengkaji Keberkesanan Program Pengukuhan Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan 4 (Pembezaan).

🔵 1 March 2017-31 December 2017
🔵 RM2500