SUPERVISION OF UNDERGRADUATE PROJECTS

1)  “Penggunaan bangunan pasangsiap sebagai faktor pengurangan kos”, Lee Ban Tong, 1990.

2)  “Teknologi Pembinaan yang Ekonomi di masa depan”, Fang Nyok Lean, 1990.

3)  “Bangunan ekonomi masa sekarang dan depan”, Zainal bin Samsi, 1990.

4)  “Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan”, Mohamad bin Ayob, 1991.

5)  Keupayaan putaran rasuk kayu sebelum gagal (Rotation capacity of timber beam before failure), Lenny Sheryme Jasmin, 2001 (Nota:  Penyeliaan bersama Prof. Dr. Zainai).

6)  Pengaruh ketumpatan dan kandungan lembapan terhadap kekuatan kayu (The influence of density and moisture content on the timber strength), Siti Suhana binti Hussain, 2001 (Nota:  Penyeliaan bersama Prof. Dr. Zainai).

7)  Sifat Plastik kayu – Kajian kes: Ricihan (Plastic properties of timber – case study: shearing), Mohd. Fisham bin Abu Basah, 2001 (Nota:  Penyeliaan bersama Prof. Dr. Zainai).

8)  Sifat Mekanik Kayu: Kajian kes – Tegangan (Mechanical properties of timber – case study: tension), Husin bin Mamat, 2001 (Nota:  Penyeliaan bersama Prof. Dr. Zainai).

9)  “Pengesahan formula Hankinson bagi kayu tempatan”, Adi Khirazli bin Marji, 2002.

10)  “Perbandingan ricihan kayu berlapis berperekat (GLULAM) dan kayu pejal”, Norshairulfadli bin Hussin/Hashim”, 2002.

11)  “Analisis Rasuk Kayu Lapis Berperekat Melengkung” by Balvinder Singh a/l Suthkaran Singh, 2004.

12)  “Permudahan lengkung tegasan-terikan bagi struktur kayu” by Mohd Asmadi bin Salleh, 2004.

13)  “Kekuatan Struktur Kayu Bersambungan Jejari” oleh Baizura binti Hamzah, 2004.

14)  “Kekuatan tiang kayu Meranti Merah Muda” oleh Mohamad Faizal bin Anual, 2004.

15)  “Penggunaan batang kelapa sawit sebagai anggota struktur” oleh Azwyn Binti Abd Aziz, 2005

16)  “Pengaruh saiz terhadap kekuatan rasuk kayu” oleh Nasrul Muhaimin Bin Ibrahim, 2005.

17)  “Pengesahan kaedah Topang dan Pengikat dalam struktur rasuk konkrit” oleh Nurul Uyun binti Azman, 2005.

18)  “Pengesahan Teori Asas Analisis Rasuk Gerbang menggunakan Perisian STAAD Pro 2003” oleh Siti Zaleha binti Sukadi, 2005.

19)  “Analisis Rasuk Disokong Mudah menggunakan Kaedah Unsur Terhingga: Penggunaan Unsur Kuadrilateral Linear” oleh Muhammad Johan bin Johari, 2006.

20)  “Sifat Mekanikal bagi Rencam Kayu-CFRP di bawah Pembebanan Tegangan”oleh Wahiddin bin Mohd. Amir, 2005.

21)  “Sifat Mekanikal bagi Rencam Kayu-CFRP di bawah Pembebanan Lenturan”oleh Shamsudin Bin Mat Isa, 2005.

22)  “Perbandingan Kekuatan Ricih Selari dengan Ira bagi Kayu Lapis Berperekat dengan Kayu Padu” oleh Mohd Hafiz Bin Mohamed Yusoff, 2005.

23)  “Pengaruh kandungan lembapan terhadap kekuatan kayu” oleh Kamarul Hisham Hj. Alias, 2005.

24)  “Pengaruh Saiz Kayu terhadap Kekuatan Tegangan dan Mampatan” oleh Asiyah Binti Abang Abdul Halil, 2005.

25)  “Stress Distribution for Short Column using FEAPPV” by Ragawan a/l Anggamuthu, 2005.

26)  “Behaviour Prediction of Glued Laminated Timber Beam made of different Hardwood Laminations using Transformed Section Method” by Gan Chiew Leng, 2006.

27)  “The Strength of Glulam Beam made-up of Weaker Species as Inner Layers and Harder Species as Outer Layers” by Khusairi Bin Namrun, 2006.

28)  “Kekuatan Rasuk Kayu Lapis Berperekat dibina daripada Spesis Lemah pada Lapisan Atas dan Spesis Kuat pada Lapisan Bawah” oleh Mohammad Kamal Redzuan B. Kamarudin, 2006.

29)  “Pengaruh Kandungan Lembapan dan Ketumpatan Kayu terhadap Kekuatan Ricih bagi Kayu Lapis Berperekat” oleh Nura Suriani Binti Sulong, 2006.

30)  “Ramalan Taburan Tegasan bagi Struktur Rasuk Konkrit Bertetulang menggunakan Perisian Lusas 13.5-7” oleh Nadiah Binti Yusoh, 2006.

31)  “Penentuan Susunan Lapisan Kayu yang Optimum bagi Struktur Kayu Lapis Berperekat” oleh Hazlina Binti Abu Bakar, 2006.

32)  “Hubungan Antara Ketumpatan dan Kekuatan Mampatan bagi Kayu Tempatan” oleh Nurul Ain Binti Abdullah, 2006.

33)  “Hubungan antara Kandungan Lembapan dan Kekuatan Mampatan bagi Spesies Kayu Tempatan” oleh Khairunnisa Bte Saaban, 2006.

34)  “Sifat Mekanikal kayu Keruing dalam Mampatan” oleh Md Fakhrudin Bin Md Tahir, 2006.

35)  “Sifat Mekanikal Kayu Kempas dalam Mampatan” oleh Mohd Kamal Bin Harun, 2006.

36)  “Kajian Ikatan antara Konkrit dan Tetulang” oleh Sri Ram a/l Ramankutty, 2006.

37)  “Application of Digital Image Correlation Analysis to study the deformation of beam” by Hoo We Lee, 2007.

38)  “Kajian Penggunaan Analisis Kolerasi Imej terhadap anggota struktur mampatan” oleh Nor Iwani Binti Basri, 2007.

39)  “Application of Digital Image Correlation Method to study the Displacement Field in Structural Beams” by Ho Kek Kai, 2007.

40)  “Ciri-ciri Mekanikal Kayu di bawah Kitaran Beban” oleh Wan Salfarini Binti Wan Hamad, Penyeliaan bersama Pn. Zainab, 2007.

41)  “Pengesahan Formula Hankinson untuk Kayu Tempatan: Kempas” oleh Wan Ahmad Hazmil Bin Wan A Aziz”, 2007.

42)  “Application of Digital Image Correlation Analysis to study the Displacement Field in Compression Structural Members” by Liew Shu Fang, 2007.

43)  “Analisis Isotropik dan Ortotropik Bagi Struktur Rasuk Kayu” by Izwan Azura Binti Mustapa, 2007.

44)  “Taburan Kekuatan Konkrit bagi Rasuk Retak Kritikal di Institut Perguruan Teknik Kuala Lumpur” by Muhairizam Bin Manan.

45)  “Taburan Kekuatan Lenturan bagi Rasuk Konkrit Retak di Institut Perguruan Teknik Kuala Lumpur” by Mohd Nasir Bin Maan.

46)  “Application of MFree2D software in the analysis of Hollow Beam” by Libriati Binti Zardasti, 2009.

47)  “Analisis Rasuk disokong Mudah yang dikenakan beban tumpu menggunakan Kaedah Unsur Terhingga” by Mohd Amirulmutmini Bin Johari, 2009.

48)  “Aplikasi Kaedah Tanpa Jejaring untuk Rasuk disokong mudah yang dikenakan beban teragih Seragam” by Fatin Hazwani Binti Mohamad Najib, 2009.

49)  “Analisis Rasuk disokong mudah yang dikenakan beban teragih seragam menggunakan Kaedah Unsur Terhingga” by Al-Mohd Fakhriellah Bin Mat Razi, 2009.

50)  “Ketepatan Kaedah Tanpa Jejaring ke atas rasuk disokong mudah dibebani oleh beban tumpu” by Azizah Binti Othman, 2009.

51)  “Application of Digital Image Correlation Analysis to Study the Deformation of Reinforced Concrete Beam” by Wai Soon Han, April 2008.

52)  “Application of Digital Image Correlation Method to study Crack Propagation in Concrete Beam” by Sia Siaw Boon, April 2008.

53)  “Application of Digital Image Correlation to study the Deformation in Bending Region of Glued Laminated Timber Beam” by Lim Teik Hui, 2008.

54)  “Application of Digital Image Correlation to study the Deformation in Shear Region of Glued Laminated Timber Beam” by Goh Kok Yong, 2008.

55)  “Kajian Pengaruh Buku terhadap Kekuatan Tegangan Kayu menggunakan Kaedah Kolerasi Imej Digital” by Noor Amyra Binti Che Yeo Megat, 2008.

56)  “Rekabentuk rasuk kayu menggunakan MS544 dan BS5268 – kajian kesan saiz” by Aryanti Binti Ab Rashid, 2010.

57)  “Geometric non linear analysis for steel frame structure” by Cheong Wai Hou, 2010.

58)  “Geometric Nonlinear analysis of truss structure” by Ng Fook Heng, 2010.

59)  “Kapasiti Beban Paksi dalam merekabentuk tiang kayu berdasarkan MS 544: 2001 dan BS 5268: 1996” by Nur Hamizah Binti Rahmat, 2010.

60)  “Geometric Nonlinear analysis for steel frame structure” by Ho Wai Wan, 2010.

61)  “Penentuan pesongan rasuk kayu dengan menggunakan kaedah fotogrametri digital jarak dekat” by Nurul Amni Bt Ishak, 2010.

62)  “Penentuan Pesongan rasuk konkrit pra-tegasan dengan menggunakan kaedah fotogrametri digital jarak dekat” by Mohd. Shafiq Bin Abdul Halim, 2010.

63)  “P-Delta Analysis of Transmission Tower Structure by using Staad.Pro 2007” by Mohammad Firdaus Bin Pasro Radzi, 2011.

64)  “Formulasi Kolerasi Imej Digital terhadap Taburan Anjakan dan Terikan bagi Struktur Konkrit Tiang” by Khairul Fazilah Binti Ismail, 2011.

65)  “Ramalan Taburan Anjakan dan Terikan terhadap Struktur Konkrit Tiang menggunakan Kolerasi Imej Digital” by Khairil Bin Mohamad.

66)  “Ramalan Taburan Anjakan dan Terikan Struktur Tiang Konkrit menggunakan Kolerasi Imej Digital” by Azmil Bin Mustaffa.

67)  “Stability Improvement of Beam-Column Structure by using Pre-Stressed Cable” by Nur Najihah Binti Wahab, 2012.

68)  “Improvement of Column Instability by using Steel Plate – Concrete (Composite)” by Nurlina Binti Yaacob, 2012.

69)  “Analisis Kerangka Portal Keluli bersambungan Separa Tegar menggunakan Kaedah Kekukuhan” by Muhammad Najmi bin Md Zaini (I.C.: 900704-14-5069), June 2013.

70)  “Analisis Kerangka Portal Komposit Keluli-konkrit bersambungan separa tegar menggunakan Kaedah Kekukuhan” by Shah Farzat Fukhry bin Saharudin (900424146091), 20 June 2013.

71)  “P-Delta Analysis of Roof Truss Structure considering different bracing by SAP2000” by Saddam Hussein Bin Hadi (910115045341), June 2014.

72)  “Analisis P-Delta terhadap Struktur Kekuda Bumbung Stadium menggunakan SAP2000” by Mohd Afif Aizat Bin Mohd Radzi (910331-11-5295), June 2014.

73)  “Plastic Analysis of Steel Portal Frame using STAAD.Pro and MATLAB” by Mohd Shazrin bin Mohd Sain (910521-127019), June 2015.

74)  “Plastic Analysis of Steel Portal Frame using Staad Pro” by Abd Hakim Ahmad Bin Mohd Abidin (911214-12-6029), June 2015.

75)  “Structural Behaviour of 36 Storey Diagrid and Conventional Buildings based on STAAD Pro Analysis” by Mohd Shahrul Anwar Bin Hamdan (940926136519), June 2017.

76)  “Structural Behaviour of sixteen Storey Conventional and Diagrid Building based on STAAD.Pro Analysis” by Mohamad Firdaus Bin Zulkiflee (A13KA0068), June 2017.

77)  “The Efficiency of Indigenous Tropical Bacteria for Concrete Strength” by Muhammad Mahdi Akiff Bin Mohd Yusoff, May 2019.

78)  “Torsional Analysis of High-Rise Reinforced Concrete Building Imposed by Wind”, Shawn Sukit a/l Surin (A16KA0205), 2020.

79)  “Static Lateral Displacement Analysis of High Rise Reinforced Concrete Building induced by Wind”, Mui Jia Yuan (A16KA0142), 2020.