Books and Book Chapters

Book
1.      ‘KEELETRIKAN DAN KEMAGNETAN’, Prinsip Asas Fizik Jilid III, Panel Penulis Fizik, Universiti Teknologi Malaysia. ISBN 983-62-2817-9