Evaluator/ Examiner

Undergraduate Final Year Project 1 Evaluator

 • Nor Syafiqah Izzati Mohd Nor – Sistem Pengurusan Karya Asli Penerbit UTM Press (Sem I – 2017/2018)
 • Muhamad Syafiq Ibaharim – Easy Service (Sistem Penempahan Untuk Kerosakan Kecil di Rumah Kediaman) (Sem I – 2017/2018)
 • Kamal Fahmi Zainal Abidin – Extraction of User’s Sensitivity Information from Windows Memory Dump Using Stand Alone Windows Application MemoryGo (Sem 1 – 2018/2019)
 • Nik Nur Syahirah Nik Rahim – Analysis on Image Encryption Based on 2D Chaotic Map (Sem I – 2018/2019)
 • Daniyal Aqium Shahiran – Sistem Pemantauan Perilaku Pelajar di Sekolah Kebangsaan Temenggong Abdul Rahman 2 (Sem II – 2018/2019)
 • Mohamad Sidek Fadhil Mohd Faudzi – Sistem Pengurusan Logistik Bagi Syarikat Ventura Trans & Services (Sem II – 2018/2019)

Undergraduate Final Year Project 2 Evaluator

 • Nor Syafiqah Izzati Mohd Nor – Sistem Pengurusan Karya Asli Penerbit UTM Press (Sem III – 2017/2018)
 • Muhamad Syafiq Ibaharim – Easy Service (Sistem Penempahan Untuk Kerosakan Kecil di Rumah Kediaman) (Sem II – 2017/2018)
 • Nur Aishah Mohammed Fahmy – Sistem Pengecualian Kredit Kursus Dengan Tandatangan Digital Untuk UTMSPACE (Sem II & Sem III – 2017/2018)
 • Shamilawanie Mohd Azam – Sistem Pengesanan Bahan Tercemar dalam Air (Sem II – 2017/2018)
 • Nik Nur Syahirah Nik Rahim – Analysis on Image Encryption Based on 2D Chaotic Map (Sem II – 2018/2019)
 • Kamal Fahmi Zainal Abidin – Extraction of User’s Sensitivity Information from Random Access Memory Using Stand Alone Windows Application MemoryGo (Sem III – 2018/2019)