Books and Book Chapters

books-584

Book
New Academia, (2013). Penerbit UTM.
Book Chapter : Job Creation

A Guide to New Academia Learning Innovation (first edition), (2016). Penerbit UTMLead.Book Chapter: Job Creation Page:154, ISBN 9789670194714

Yusri Kamin and Zaiton Aniyah (2007) Pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di industri pembinaan kelas G7 di sekitar Johor Bahru Tengah. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 51-58. ISBN 978-983-52-0530-9

Mohd Zolkifli Abd Hamid, Yusri kamin (2016). Teknologi Hijau Dalam Pelestarian Alam Sekitar: Perspektif Ahli Akademik Pendidikan Teknikal DanVokasional. Dalam Dayana Farzeeha Ali (Eds), Penerapan Kemahiran dan Gaya Pembelajaran dalam Pengaran dan Pembelajaran. (79-90). UTM Press

Yusri Kamin, Nadiah Hartini and Mohd Zolkifli Abd Hamid (2016).Students preparedness for the Workplace in Mechanical Engineering. In Aqeel Khan, Mohd NajibAbdul Ghafar, Abdul Rahim Hamdan and Rohaya Talib, Research on Educational Studies – Volume 2. 145-160, ISBN 978-81-8387-772-5