B.Ed Students

B.Ed Students

 

Year No. Name Status Title Roles of Supervision
2004 1. Amirudin Bin Abdul Rashid Graduated Persepsi Guru Mata Pelajaran Kemahiran

Hidup Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (Menyimpan Rekod) di Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Skudai, Johor.

 

Main Supervisor
2004 2 Jamilah Bt. Omar Graduated Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif oleh Guru dalam Pengajaran mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Daerah Kota Bahru, Kelantan Main Supervisor
2004 3. Masitah Teknoh Graduated  Persepsi pelajar Ting. 2 terhadap komponan perdagangan dan keusahawanan di Sekolah Kota  Tinggi. Main Supervisor
2004 4. Kamarul Zaman Shariff Graduated Literasi Komputer di kalangan pelajar ting. 2 di Sek. Men. Buyong Adil, Tapah, Perak.

 

Main Supervisor
2005 5 Mazniada Bt. Amir Graduated Kajian Mengenai Kemahiran, Pengetahuan dan Displin yang perlu ada pada Guru Pelatih UTM semasa Menjalanai Program Latihan Mengajar.

 

 

Main Supervisor
2006 6 Noraida bt. Ismail Graduated Tinjauan Tahap Stres Di kalangan Pelajar Tingkatan 4 Aliran Teknik di Sekolah Menengah Teknik Taiping, Perak

 

 

Main Supervisor
2006 7 Mas Ayu Bt. Ali Graduated Kemahiran Berfikir Kreatif dalam Pengajaran Sains : Satu Kajain Terhadap Guru Pelatih 5 SPN : Fakulti Pendidikan, UTM.

 

Main Supervisor
2006 8 Wan Nanie Lydiana bt. Wan Razali Graduated Persepsi Mahasiswa terhadap kemudahan asas yang disediakan di Kolej 9, UTM, Skudai Main Supervisor
2006 9 Norfarizan bt. Abdullah Graduated ) Persepsi guru terhadap tahap keberkesanan peranan pusat kegiatan guru dalam meningkatkan kualiti pengajaran di bilik darjah.

 

Main Supervisor
2006 10 Maryana Adam Graduated Gaya pembelajaran pelajar tingkatan 4 di 3 buah sekolah di  Keluang, Johor berdasarkan Model Dunn & Dunn. Main Supervisor
2006 11 Mawardi Saad Graduated Persepsi pelajar Kursus Kimpalan dan fabrikrasi logam terhadap amalan keselamatan semasa di bengkel. Main Supervisor
2006 12 Suryakala Sivananda Sundram Graduated Persepsi guru terhadap pengetua dalam memotivasikan guru-guru di tiga buah sekolah di JB.

 

Main Supervisor
2006 13 Rozanis Mustapa Graduated Kepentingan kemahiran generic di kalangan bakal pendidik di UTM. Main Supervisor
2006 14 Roshana Awang Graduated Persepsi guru pelatih terhadap bimbingan guru pembimbing semasa latihan mengajar di sekolah. Main Supervisor
2006 15 Sabilah Wahab Graduated Persepsi pelajar pendidikan khas masalah pembelajaran terhadap mata pelajaran kemahiran hidup.

 

Main Supervisor
2006 16 Jaharah Jamaluddin Graduated Faktor-faktor mempengaruri penglibatan pelajar ting 4 terhadap Kegiatan Kokurikulum sukan di Klang Selangor.

 

Main Supervisor
2006 17 Siti Noridawati Othman Graduated Tahap Penggunaan Alat bantu Mengajar dalam kalangan  guru pelatih yang mengajar fizik semasa latihan mengajar Main Supervisor
2006 18 Emy Ashikin bt Baharum Graduated Faktor guru, minat, dan persekitaran dalam mempengaruhi pembelajaran fizik ting. 4. Main Supervisor
2007 19 Tengku Suhashila Tengku Langjuna Graduated Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di kalanagan Guru Pelatih UTM yang mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Semasa Latihan Mengajar.

 

Main Supervisor
2007 20 Patimah Mat Som Graduated Faktor diri pelajar, keluarga dan lokasi semasa ponteng sekolah di dua buah sekolah men. Luar Bandar di Sabak Bernam, Selangor.

 

Main Supervisor
2007 21 Azhari b. Majid Graduated Persepsi Guru terhadap pengurusan masalah ponteng sekolah di Sekolah Men. Keb. Gulau Sik Kedah.

 

Main Supervisor
2007 22 Noor Hafisah Sapuan Graduated Kemahiran Generik yang diperolehi pelajar sarjana muda teknologi serta pendidikan semasa latihan industri. Main Supervisor
2007 23 Noraini Safa’I Graduated Kajian terhadap kepuasan kerja di kalangan pensyarah Politeknik Sultan Mizan, Terengganu Main Supervisor
2007 24 Hayazi Mohd Yasin Graduated Penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru teknikal di sek men teknik Main Supervisor
2007 25 Mohd Khalled Khairol Zakaria Graduated Faktor-faktor yang mendorong guru bukan siswazah melanjutkan pelajaran di UTM. Main Supervisor
2007 26 Muhamad Zuhairy Shaari Graduated Kepuasan Bekerja di kalangan guru teknikal di daerah Johor. Main Supervisor
2007 27 Muhamad Azam Jaafar Graduated Penggunaan Komputer dan internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran d ikalangan guru Pasir Mas. Main Supervisor
2007 28 Muhamad Niezam Mukhtar (2007) Graduated Permasalahan yang dihadapi oleh pelajar PKPG semasa mengambil ijazah di UTM.

 

Main Supervisor
2013 29 Muhammad Firdaus bin Dzulkapri Graduated Pengurusan Masa dalam kalangan Mahasiswa : kajian Terhadap Mahasiswa Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) di UTM Main Supervisor
2013 30 Nik Afiqah Nadzira bt Nik Rosli Graduated Sosialisasi Kepada guru Pelatih UTM semasa Menjalani Latihan Mengajar.

 

Main Supervisor
2013 31 Mohamad Farid b. Mohamad Fahimi Graduated Kajian Mengenai Perubahan Sosial Dalam Kalangan Mahasiswa Tahun Empat Kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) di UTM

 

Main Supervisor
2013 32 Mohd Fadhil bin Ibrahim Graduated Pengurusan Kewangan Mahasiswa : Kajian Kes dalam Kalangan Mahasiswa Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (kemahiran Hidup), UTM Main Supervisor
2013 33 Ismahadi bin Ismail Graduated Persepsi Terhadap Kejutan Budaya Dalam Kalangan Mahasiswa Tahun Empat Fakulti Pendidikan UTM sesi 2012/2013 Main Supervisor
2014 34 Zanatia bt Ismon Graduated Interaksi Sosial dalam kalangan Mahasiswa Pelbagai Etnik di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Main Supervisor
2014 35 Nur Farhana bt Maskotem Graduated Kesan Kejutan Budaya ke atas Pelajar Tahun satu Fakulti Pendidikan Mengikut Gender Main Supervisor
2014 36 Noorhidayu bt Tukijan Graduated Perubahan Sosial di kalangan Mahasiswa Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Main Supervisor
2014 37 Shaleha Jusoh Graduated Diet Pemakanan Mahasiswa dalam Mengamalkan Gaya Hidup sihat. Main Supervisor
2014 38 Victoria d. Baga Graduated Perubahan Sosial Dalam Kalangan Mahasiswa Tahun 4 Fakulti Pendidikan UTM. Main Supervisor
2014 39 Nurul Syuraihan bt Pauzi Graduated Pengurusan Kewangan dalam Kalangan Mahasiswa Tahun 4, Fakulti Pendidikan di UTM.

 

Main Supervisor
2014 40 Siti Suraini bt Razali Graduated Hubungan di antara Kualiti Perkhidmatan Perpustakaan dengan Tahap Kepuasan Pelajar Main Supervisor
2015 41 Anuar bin Mohammed Graduated Pengesanan dan Pencegahan Awal Tekanan Darah Tinggi Penduduk Kampung Pok, Gelang Patah, Johor. Main Supervisor
2015 42 Hairulfaiszul bin Sanuri Graduated Kesan Tabiat Merokok dalam Kalangan Warga Emas di Kampung Pok, Gelang Patah, Johor. Main Supervisor
2015 43 Mohamad Ramzi bin Mohamad Asri Graduated Amalan Pemakanan Seimbang Dalam kalangan Penduduk Kampung Pok, Gelang Patah, Johor Main Supervisor
2015 44 Mohd Rasyidi bin Yusoff Graduated Amalan Bersenam dalam kalangan Masyarakat Kampung Pok, Gelang Patah, Johor Main Supervisor
2015 45 Muhammad  Asri bin Rapani Graduated Faktor-faktor yang mempengaruhi Remja terlibat dalam Amalan Merokok: Satyu Tinjauan di Kampung Pok, Gelang Patah, Johor.

 

Main Supervisor
2015 46 Muhammad Syafiq bin Mazlan Graduated Faktor dan Kesan Penyakit Kencing Manis dalam kalangan Orang Melayu Penduduk Kampung Pok Gelang Patah, Johor Main Supervisor
2015 47 Noor Khairul Azwan bin Yusoff Graduated Masalah Obesiti dalam kalangan penduduk Kampung Pok, Gelang Patah, Johor Main Supervisor
2015 48 Stephanie Prisca Andra Anak Razak Graduated Amalan Pengurusan Berat Badan Unggul dalam kalangan Penduduk kampong Pok, Gelang Patah, Johor Main Supervisor
2015 49 Suhaiza binti Suhaimi Graduated Amalan Senaman Berjalan Kaki 10,000 Langkah di kalangan Masyarakat Kampung Pok, Gelang Patah, Johor. Main Supervisor