BOOKS and BOOK CHAPTER

Hadiah Utama Anugerah Buku Karya Asli

BOOK

  1. Mohd Azhar Abd Hamid, Halimah Ma’alip, Sanitah Mohd Yusof, Zainudin Hassan (2001) Pengenalan Kepada Penulisan Ilmiah. Skudai: Penerbit UTM ISBN 983-52-0230-3
  2. Esa Khalid dan Mohd Azhar Abd Hamid (Ed) (2004). Beberapa Aspek Tamadun Melayu, India, China dan Jepun. Skudai : Penerbit UTM. ISBN 983-52-0355-5

3. Zainudin Abu Bakar, Meor Ibrahim Kamaruddin, Mohd Ali Ibrahim  dan Rahman Sukor Ab Samad (2008).      Kemahiran ICT di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Shah Alam : Arah Pubhlications. ISBN 978-983-3718-40-5

 

 

BOOK CHAPTER

  1. Ahmad Johari Bin Sihes, Zainudin Bin Hassan , Hadijah Binti Jaffri, Adilah Bt Kadir (2015) 3 Amalan Patriotisme Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Kurikulum Bangsa Negara. (Book Chapter)

 

  1. Rohaya Talib, Izyan Ismail, Khadijah Daud dan Zainudin Hassan (2015). Persepsi guru Sekolah Rendah dalam melaksanakan Sistem Penilaian Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PBS : Pentaksiran Berasaskan Sekolah – Kesediaan Guru. (Book Chapter)

 

 

  1. Andi Sukri Syamsuri, Kaharuddin, Muhammad Akhir dan Zainudin Hassan (2015). Higher Education Institution and Social Transformation of Students in Muhammadiyah University of Makassar. Research on Educationnal studies. UTM. (Book Chapter)