MSc. Student Master Mixed Mode

MSc. Student Master Mixed Mode

 

Year No. Name Status Title Type Roles of Supervision
2005 1 Mohd Yusof  Dagang Graduated

 

Persepsi Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran oleh Guru-guru Pendidikan Islam Sekolah-sekolah Menengah di daerah Batu Pahat, Johor. Taught Course Main Supervisor
2005 2 Sorjana Kayon Graduated  Penerapan Nilai-nilai Murni oleh Guru Sejarah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah : Satu Tinjauan di Lima Buah Sekolah Menengah Zon Kluang Timur , Kluang, Johor.

 

 

Taught Course Main Supervisor
2005 3 Letchumy A/P Subramaniam Graduated Ponteng Sekolah : Hubungan Sikap Pelajar Terhadap Diri dan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kulai 2, Kulai, Johor.

 

Taught Course Main Supervisor
2012 4 Suprihatin Graduated Minat dan Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kabupaten Karimun, Indonesia.

 

Taught Course Main Supervisor
2014 5 Hayati binti Hashim Mohd Graduated Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar tingkatan Enam Aliran Kemanusiaan, Daerah Kota Tinggi, Johor Taught Course Main Supervisor
2015 6 Muhamad Faiz  bin Zahid Graduated Perubahan Sosial dalam kalangan Pelajar Sarjana Fakulti Pendidikan UTM Taught Course Main Supervisor
2014 7 Ramli bin Saidin Graduated Perubahan Sosial Generasi kedua FELDA dari aspek pendidikan. Taught Course Main Supervisor
2014 8 Mahadir bin Ahmad Graduated  Perubahan Sosial Generasi kedua FELDA dari aspek ekonomi.

 

Taught Course Main Supervisor
2014 9 Kalaivani Panisevam Graduated  Gejala Ponteng sekolah dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Taught Course Main Supervisor
2014 10 Khoghila a/p Gopalan Graduated Reading Habits of Teachers in One of a Primary School in Pasir Gudang Distrct. Taught Course Main Supervisor
2014 11 Bello Buba Graduated  Social Change Among Fulbe Nomadic Primary School Children in Nigeria : A Case Study of Adamawa State. Taught Course Main Supervisor
2014 12 Latha A/P Haridass (2014) Graduated Understanding of Multicultural Education Among Master’s Students in UTM. Taught Course Main Supervisor
2015 13 Lilian I. Oladokun Graduated Culture Shock among International Students : a Case Study of Nigerian Student in UTM Taught Course Main Supervisor
2015 14 Siti Nur Atikah Nazari unfinish Penguasaaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Sekolah Rendah di Pontian Taught Course Main Supervisor
2015 15 Rahimah bt Abdul Rahim Graduated Model Gaya Pembelajaran Pelajar Tahun Enam di Sekolah Rendah Daerah Kulaijaya Taught Course Main Supervisor
2015 16 Saerah bte Husin Graduated Tahap pengetahuan, Sikap dan Amalan Murid tahun 5 Sekolah Rendah Daerah Kulaijaya Terhadap Konsep Lestari

 

Taught Course Main Supervisor
2015 17 Janaki a/p Selvarajoo Graduated Perubahan Sosial dalam kalangan Pasca Siswa Fakulti Pendidikan, UTM Taught Course Main Supervisor
2015 18 Maslina binti Ayob Graduated . Keyakinan Guru Terhadap Fungsi Kesatuan Dalam Isu Gaji dan Beban Tugas Dalam kalangan Guru-guru di Daerah Kota Tinggi

 

Taught Course Main Supervisor
2015 19 Sangeetha A/P Subayah Graduated Ponteng dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah

 

 

Taught Course Main Supervisor
2015 20 Muhammad Faiz bin Ikhlas Graduated Penglibatan Ibu bapa terhadap konsep Kemenjadian Sahsiah Murid di sebuah Sekolah Menengah Harian di Skudai, Johor Taught Course Main Supervisor
2015 21 Mohamad Raduan bin Murah Graduated Perubahan Sosial Bumiputera Sarawak di Zon Rinting, Pasir Gudang Taught Course Main Supervisor
2016 22 Mirna Danianti bt Idris Graduated Planning, Assessment and reflections of service learning at Faculty of Education, UTM Taught Course Main Supervisor
2016 23 Sairah bt Husin Graduated Pengetahuan, Sikap dan Amalan Lestari dalam kalangan Murid Sekolah Rendah Taught Course Main Supervisor
2016 24 Tang Jiaa Earn Graduated Self-Regulated Learning Practice Among Universiti Teknologi Malaysia Student Taught Course Main Supervisor
2016 25 Saalini d/o Chandran Graduated The Effects of service Learning Experiences among UTM Students Taught Course Main Supervisor
2016 26 Jhanaki a/p Selvarajoo Graduated Perubahan sosial dalam kalangan Pasca Siswa Fakulti Pendidikan UTM Taught Course Main Supervisor
2016 27 Mohd Nizam b Mat Tanda Graduated Tatacara Perancangan Service Learning dalam kalangan pelajar sarjana Pendidikan UTM Taught Course Main Supervisor
2017 28 Syakirah bt Idham Graduated Penilaian Sebaya Sebagai kaedah Penilaian service Learning dalam kalangan Mahasiswa UTM, Skudai Taught Course Main Supervisor
2017 29 Nur Azza bt Abdul Aziz Graduated Post-Graduate Students Personal Development in Service Learning Taught Course Main Supervisor
2017 30 Santhi D/O Thermalingam Graduated Reflection in Service Learning Based on Deal Modeal Among Educationan Faculty Students Taught Course Main Supervisor
2017 31 Rudy Anak Bayang Graduated Manfaat Service Kearning kepada Pelajar Sarjana Pendidikan UTM Taught Course Main Supervisor
2017

 

32 Sofiazianti Saleh Graduated Kesan Program Service Learning terhadap Pembangunan Diri dan Sosial dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan UTM Taught Course Main Supervisor
2017 33 Nor Bee bt Hamidon Graduated Keperluan, Perbelanjaan dan Kaedah mendapatkan Sumber Kewangan bagi Program Service Learning di UTM Taught Course Main Supervisor
2017 34 Mohamad Izhar b. Mohd Dom Graduated Pengurusan Kewangan dalam kalangan pelajar Sarjana Sepenuh Masa UTM, Skudai Taught Course Main Supervisor
2017 35 Rohaniza bt Mohd Pasari Graduated Amalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan Guru Bahasa Melayu di sekolah Rendah Taught Course Main Supervisor
2017 36 Edora Leezia bt Alias Graduated Benefits of service Learning Based on the Three Pillars of Sustainablity Taught Course Main Supervisor
2017 37 Aimi Amirah bt Ahmad Graduated Reflection in Service Learning at Faculty of Education, UTM Taught Course Main Supervisor
2017 38 Nurul Izzah bt. Abdul Rased Graduated Model Pembangunan Kumpulan Service Learning berdasarkan Model Tuckman dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Taught Course Main Supervisor
2017 39 Santhi d/o Thermalingam Graduated Reflection in service Learning Based on Deal Model among Education Faculty students Taught Course Main Supervisor
2017 40 Syakirah bt Idham Graduated Penilaian Sebaya sebagai kaedah penilaian service learning dalam kalangan mahasiswa UTM Taught Course Main Supervisor
2018 41 Hilmi Zulfadli bin Shahrom Graduated Gaya Pembelajaran Murid Sekolah Rendah di Daerah Pasir Gudang Taught Course Main Supervisor
2018 42 Azzuhran bin Zainal Graduated Pembangunan Professionalisme Kepengadilan Sukan Ragbi dalam kalangan guru-guru sekolah Taught Course Main Supervisor
2018 43 Azatul bt Ismail Graduated Pelaksanaan proses menganalisis keperluan guru, merancang, melaksana dan menilai program pembangunan profesionalisme Berterusan (CPD) di Sekolah Rendah Taught Course Main Supervisor
2018 44 Amanthy a/p Sekaran Graduated Apply, Analyse, Evaluate and Create in Higher Oder Thinking Skill among Tamil Primary School Teacher Taught Course Main Supervisor
2018 45 Jayalatchmee a/p Muthusamy Graduated Four Cs of 21 st Century Skills among Primary School Teachers in Johor Taught Course Main Supervisor
2018 46 Mazlina bte Mat Isa ongoing Penerapan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar Pra universiti Mixed

mood

Main Supervisor
2018 47 Anuradha a/p Munisamy Graduated Proses Pembelajaran Kolaboratif di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah, Daerah Pontian Taught Course Main Supervisor
2018 48 Aishah binti Aris Graduated Perubahan sosial dalam kalangan pelajar tahun akhir Sarjana Muda Aviation Miat. Taught Course Main Supervisor