ORIGINAL BOOK

ORIGINAL BOOK

 

  1. Mohd Azhar Abd Hamid, Halimah Ma’alip, Sanitah Mohd Yusof, Zainudin Hassan (2001) Pengenalan Kepada Penulisan Ilmiah. Skudai: Penerbit UTM ISBN 983-52-0230-3

 

  1. Esa Khalid dan Mohd Azhar Abd Hamid (Ed) (2004). Beberapa Aspek Tamadun Melayu, India, China dan Jepun. Skudai : Penerbit UTM. ISBN 983-52-0355-5

 

 

  1. Zainudin Abu Bakar, Meor Ibrahim Kamaruddin, Mohd Ali Ibrahim dan Rahman Sukor Ab Samad (2008). Kemahiran ICT di Kalangan Guru Pelatih IPTA Malaysia. Shah Alam : Arah Pubhlications. ISBN 978-983-3718-40-5