PROCEEDINGS/CONFERENCE

PROCEEDINGS/CONFERENCE

 

  1. Hassan, Zainudin and Tengku Langjuna, Tengku Suhashila and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib (2007).Tahap Penggunaan Alat bantu Mengajar di kalangan Guru Pelatih. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pergurauan Batu Lintang. 5 – 6 September 2007, Merdeka Palace, Kuching Sarawak.. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-14. ISBN 978-983-52-0524-8

 

  1. Hassan, Zainudin and Tengku Langjuna, Tengku Suhashila and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib (2007).Tahap Penggunaan Alat bantu Mengajar di kalangan Guru Pelatih. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pergurauan Batu Lintang. 5 – 6 September 2007, Merdeka Palace, Kuching Sarawak.. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM, Johor, pp. 1-14. ISBN 978-983-52-0524-8

 

  1. Hassan, Zainudin and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Omar, Mohd. Hafiz and Jamaluddin, Jaharah (2008) “Pengaruh Penglibatan Pelajar dalam Kegiatan Kokurikulum (Sukan): Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah Kebangsaan”. 2nd Teluk Danga International Games Convention 2008 di Hyatt Regency, Johor Bahru pada 18 – 20 February 2008. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 129-136. ISBN 978-983-52-0524-8

 

  1. Zainudin Bin Hassan, Hassan, Johari and Kamisan, Siti Norazlina (2008). “Penggunaan Komputer dan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar”. Seminar Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia di Dewan Senat, UTM. 11-12 Ogos, 2008. (2008) Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 15-24. ISBN 978-983-52-0524-8

 

  1. Mahani Mokhtar, Zainudin Hassan (2013).The Story of Malaysia Serikandi : Exploring the Experience of Female PHD Students in Enginerring at one University. (2013) (Research in Engineering Education Symposium 2013) REES ISBN 978-967-0194-35-6

 

  1. Hassan, Zainudin and Mat Som, Patimah and Abdul Ghaffar, Mohamed Najib (2008) Faktor-Faktor ponteng di kalangan pelajar Sekolah Menegah Luar Bandar. In: Isu-Isu Pengajaran dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 72-89. ISBN 978-983-52-0524-8

 

  1. Hassan, Zainudin and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Omar, Jamilah and Yusof, Sanitah (2008) Pengaplikasian kemahiran berfikir dalam pengajaran kemahiran hidup bersepadu (ekonomi rumah tangga) di sekolah menengah. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 90-103. ISBN 978-983-52-0524-8

 

  1. Hassan, Zainudin and Yusof, Sanitah and Kee Jiar, Yeo and Wahab, Sabilah (2007). Pelajar pendidikan khas dan mata pelajaran kemahiran hidup. In: Perbezaan Individu Menurut Teori dan Amali. Penerbit UTM , Johor, pp. 111-127. ISBN 978-983-52-0531-6

 

  1. Zainudin Hassan, Jayalatchmee Mutusamy, Lukman Tahir, Rohaya Talib, Sanitah Mohd Yusof and Nor Azean Atan (2018) ‘Implemanting the Four Cs of 21 st Century Skills in classrooms : Do Malaysia Primary teachers understand?’. The 2nd Annual International Conference on Mathematics, Science and Education (iCoMSE 2018), Universitas Negeri Malang, Indonesia 28 – 29 August 2018.