THESIS

THESIS

 

  1. Zainudin Hassan (1992). Keberkesanan Pengajaran Lisan di Sekolah Menengah king George V, Seremban, Negeri Sembilan : Satu Kajian Kes. Thesis Sarjana Muda. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor.
  2. Zainudin Hassan (2000).Tabiat Membaca dalam Kalangan Staf Akademik, UTM. Thesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.
  3. Zainudin Hassan (2012). Perubahan Sosial dalam kalangan Mahasiswa IPTA. Thesis PhD. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.