Article in Newspaper & Magazines

  1. Sungai Asset Kehidupan. Utusan Malaysia. 11/04/07
  2. Fenomena Ribut dan Kemarau. Utusan Malaysia, 19/02/07
  3. Atasi Perosak Alam Sekitar. Utusan Malaysia, 02/03/07
  4. Zulkifli Yusop. (1991) Pencemaran: menganggu pengurusan air. Dewan Masyarakat. November 1991.