Sistem Pengurusan Penyelidikan UTM (RADIS)

Penceramah: PM Dr Noorminshah binti A. Iahad