MENJAYAKAN UTM GLOBAL: KESEPAKATAN, KETERANGKUMAN DAN KETERLIBATAN

Buku bagi menyatakan agenda universiti sempena tahun 2014

Perutusan Tahun Baharu Naib Canselor adalah satu legasi UTM yang dibukukan setiap tahun sejak tahun 2009. Legasi ini mendokumentasikan perancangan, pelan tindakan dan pelaksanaan, menukilkan cabaran, memaparkan pencapaian tahun sebelumnya dan mengungkapkan aspirasi melalui tema yang dipilih bagi tahun berkenaan kepada seluruh warga universiti dan mahasiswa. Di samping itu, buku ini dapat menghebahkan perkembangan dan pencapaian universiti kepada pemegang taruh (stakeholder) di luar universiti.

About The Book

Sebagai warga UTM, kita perlu memahami visi dan misi yang yang akan dicapai dan menghayati sepenuhnya visi dan misi ini. Kita perlu bergerak secara kolektif ke arah pencapaian matlamat utama untuk meletakkan UTM antara 50 buah universiti terbaik dunia dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan menjelang tahun 2020.

Justeru, Perutusan Tahun Baharu 2014 membawa tema ‘kesepakatan, keterangkuman dan keterlibatan’ (consensus, inclusiveness, engagement). Kita akan mengatur setiap langkah dengan mengambilkira pandangan semua pihak. Setiap pandangan akan diraikan sewajarnya untuk membolehkan seluruh warga universiti memberi pandangan konstruktif agar usaha penambahbaikan secara berterusan dapat dilaksanakan.

Sesungguhnya semangat kesepakatan, keterangkuman dan keterlibatan telah digagaskan oleh kepimpinan universiti dari dahulu hingga kini walaupun pelaksanaannya mungkin nampak berbeza dan unik. Kita amat berterima kasih atas sumbangan kepemimpinan dan warga UTM terdahulu yang telah berjaya membina satu budaya kesepakatan, keterangkuman dan keterlibatan warga universiti yang jelas dirasai impaknya pada masa ini. Sesungguhnya, ini adalah aset yang amat bernilai yang perlu dipelihara dan terus disuburkan oleh kita bersama untuk memastikan UTM terus unggul terbilang dan menjadi universiti sanjungan bangsa.

 

About the author.

Former Vice-Chancellor of UTM

Wahid Omar

Other books