Select Page

Siti Khatijah binti Hamdan

Fakulti Kejuruteraan, V01

Universiti Teknologi Malaysia

Nama : Siti Khatijah Hamdan
Fakulti : Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia.
Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

 

MORE ABOUT ME

text text text
text text text
text text text