Consultation

  1. Mengkaji, mencadang, membentuk, membangun, membekal, menghantar, memasang, menguji dan mentauliah Sistem Royal Abu Bakar Museum- RM350,000.00
  2. Penyediaan pelan pengurusan pantai bersepadu (ISMP) negeri Johor (Pantai Timur)- RM45,000.00