Conference Proceedings

• COLLABORATIVE PUBLISHING OF INDIE FICTION, Language for Specific Purposes, Kuala Lumpur (2012)
• (Prosiding) Web Realiti: Mempromosi Pembelajaran Dalam Komuniti Online Geng Jurnal, Seminar Kebangsaan E-Komuniti, Univ. Kebangsaan Malaysia. 6-7 December 2005
• (Kertas Kerja) Weblog: Kuasa Menerbit Di Hujung Jari, Persidangan Bahasa dan Pemerkasaan 11-13 April, 2002