Administrative

 1. Pengerusi Pengajian Siswazah Penyelidikan (2010 – till now)
 2. AJK Pengurusan Jabatan Fizik (2010 – till now)
 3. AJK Latihan Industri Jab. Fizik (2010 – till now)
 4. Ketua Panel Instrumentasi (2006 – 2008)
 5. AJK Pasca Ijazah Jabatan Fizik (2006 – till now)
 6. Penasihat Akademik Bagi Pelajar Tahun I Fakulti Sains, Jabatan Fizik sesi 2007/08.
 7. AJK Jaminan Kualiti Akademik Jab. Fizik
 8. AJK Pelaksana Youth Science Camp 2005
 9. AJK Markah Peperiksaan Sem. I 2005/06
 10. Ketua Makmal Bahan I (2004 – April 2006)
 11. Ketua Makmal Bahan II (2002 – 2004)
 12. Penyelaras Jadual Waktu Jab. Fizik (2002 – till now)
 13. Setiausaha Jawatankuasa Penulisan dan Penerbitan Jab. Fizik (JKPP) (2002 – April 2006)
 14. AJK Penerapan Nilai-Nilai Islam Fakulti Sains -JAPNI  (2001 – 2005)
 15. AJK Badan Kebajikan & Penerapan Nilai-Nilai Islam Jab. Fizik (2001 – April 2006)
 16. AJK Projek Sarjana Muda (Fizik) (2001 – 2006)
 17. AJK Penyelarasan Projek IDB Fasa II Bagi Bidang Photonics (2002 – 2006)
 18. AJK Teknologi Maklumat Jab. Fizik (2001 – 2006)
 19. AJK Hari Sukan Jabatan Fizik (2000 – 2001)
 20. AJK Pengajian Siswazah Peringkat Fakulti Sains (2000 – 2002)
 21. Timbalan Pengerusi PSM & Pengurus Panel Bahan  (2004 – April 2006)
 22. AJK Keselamatan Jab. Fizik (2004 – 2006)
 23. AJK Pelupusan Jab. Fizik (2004 – 2006)