Undergraduate

Undergraduate

1. Wu Xiang, “Centralized E-Ticketing System for Bus Express in Peninsular Malaysia”. 2012
2. Ahmad Nashadi Ngajis, “E-PEP : Sistem Penjadualan Dan Pengurusan PSM”. 2006
3. Nor Sa’adah Dahlan, “E-TEAM : E-Tesis dan Pengurusan Alatan Makmal, Jabatan SKK”. 2006
4. Siti Asmah Abdul Manan, “E-Pen : E-Penilaian PSM Jabatan SKK”. 2006
5. Dzulhasmi Sarrony, “Sistem Bantuan Akademik Pelajar UTM”. 2006
6. Yong Kean Liang, “Staff Management System for Cheng Kee Heavy Machinery (CKHM)”. 2006
7. Kuek Chiew Yea, “Prototaip Kereta Pintar dengan Sistem Pengecaman Suara”. 2005
8. Tan Chiu Yeek, “Prototaip Rumah Pintar Berdasarkan Sistem Pengecaman Suara”. 2005
9. Norliza Abdullah, “Sistem Peminjaman dan Pemulangan Alatan PSM”. 2005
10. Nurul Haini Anuar, “Sistem Keselamatan Rumah Berasaskan J2ME”. 2005
11. Mohd Zaiful Bahari, “Sistem Pengurusan Tempat Letak Kenderaan Menggunakan Kad Pintar”. 2005
12. Norita Ahmad, “Sistem Pengurusan Belian dan Jualan Terpakai Secara Atas Talian”, 2005
13. Chong Kai Foo, “Pengawalan Simulasi Tangan Robot Melalui Isyarat Suara (ARMSIM)”. 2005
14. Leow Pey Qi, “Sistem Tuntutan Insuran Perubatan Menggunakan Kad Pintar dan Persekitaran Web”. 2004
15. Tan Kie Yun, “Student Printing Services at Computer laboratory, FSKSM Using Smart Card”. 2004
16. Tan Khang Chee, “Sistem Penempahan dan Kawalan Komputer Di Makmal”. 2004
17. Irene Tan Lai Choo, “Sistem Pengesanan Objek Jarak Jauh Berdasarkan Ms Visual C++.net”. 2004
18. Norizan bin Shafiee, “Pembangunan Aplikasi WiFi AP dalam Perhubungan Tanpa Wayar di Kolej Kediaman pelajar UTM”. 2004
19. Rohasniza bt Razali, “Sistem Pengurusan Wad (E-WARD)”. 2004
20. Jayanthi a/p Ponniah, “Interactive Virtual Learning”. 2004
21. Rupambigai a/p Perumal, “Secured File Transfer System Using Mutiple Choices Encryption”. 2004
22. Syed Zulhilmi Tuan Syarif, “Sistem Pembantu Pembelajaran Aljabar Boolean”. 2004
23. Noor Aidilla Saamin, “Prototaip Sistem Pembayaran Bil Elektrik Menggunakan Simulasi kad Pintar”. 2003
24. Juliezar Jawal, “Sistem E-Diari dan Temujanji”. 2003