Master Students

 Graduate Student by Research and Taught Course

 Graduated

 1.  Student Name :  Shariza binti Shorkan
  Field :  Technical and Vocational Education
  Project Title :  Beban Tugas Dan Tanggung Jawab Guru Pembimbing Dalam Penyeliaan Pengajaran Teknik Dan Vokasional
  Role :  Main Supervisor
  Year of Graduation: 2017
 2. Student Name :  Hazalina binti Mohd. Haniff
  Field :  Technical and Vocational Education
  Project Title :  Penerapan Kemahiran Employability Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah-sekolah Menengah Di Johor Bahru
  Role :  Main Supervisor
  Year of Graduation: 2010

Graduate Student by Taught Course

Graduated

 1. Student Name : Badarul Zaman bin Hamidin
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Pencapaian Rendah Pelajar Program Penyelenggaraan Pesawat Dalam Ujian Penulisan Teknikal Berbahasa Inggeris
  Role : Main Supervisor
  Year of Graduation: 2019
 2. Student Name : Ahmad Saifuddin bin Azraie
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Masalah, Cabaran Dan Penambahbaikan Penggunaan Virtual Learning Di ILKBS Zon Pantai   Timur
  Role : Main Supervisor
  Year of Graduation: 2018
 3. Student Name : Natasha Shazeril bt Bahanuddin
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Readiness of Undergraduate Students in ICT for Industrial Training
  Role : Main Supervisor
  Year of Graduation: 2018
 4. Student Name : Nur Ishah bt Ishak
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Kesediaan Pelajar IKBNSI Dengan Penggunaan Modul Pelajar Dalam Sistem e-Campus
  Role : Main Supervisor
  Year of Graduation: 2018
 5. Student Name : Dayangku Suraya bt. Awang Jafar
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title :  Hubungan Antara Gaya Komunikasi dan Gaya Pementoran Pensyarah Institut Latihan Perindustrian Negeri Johor.
  Role : Main Supervisor
  Year of Graduation: 2018
 6. Student Name : Zuriana binti Zulkifly
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Dimensi Amalan Penyeliaan Pengajaran Guru Oleh Pentadbir Sekolah Menengah Teknik Kluster
  Role : Main Supervisor
  Mode of Stduy : Mixed Mode
  Year of Graduation: 2016
 7. Student Name : Alia Suhaina binti Abdul Rasid
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Pegangan Penyeliaan Guru Pembimbing Pendidikan Teknik Dan Latihan Vokasional Dan Perkembangan Pengajaran Guru Pelatih Dalam Latihan Mengajar
  Role : Main Supervisor
  Mode of Study : Taught Course
  Year of Graduation: 2015
 8. Student Name : Liew Lenni
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Clinical Supervision for TVET Teachers
  Role : Main Supervisor
  Mode of Study : Taught Course
  Year of Graduation: 2015
 9. Student Name : Siti Soleha binti Mahmud
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Profesionalisme Guru-guru Pelatih Pendidikan Teknik Dan Latihan Vokasional Melalui Bimbingan Guru Pembimbing Dalam Praktikum Latihan Mengajar
  Role : Main Supervisor
  Mode of Study : Taught Course
  Year of Graduation: 2015
 10. Student Name : Syarin Nadia binti Yaacob
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Penulisan Refleksi Dalam Rancangan Pengajaran Harian Dalam Kalangan Guru Pelatih Pendidikan Teknik Dan Vokasional
  Role : Main Supervisor
  Mode of Study : Taught Course
  Year of Graduation: 2015
 11. Student Name : Ahmad Hafizie bin Abd. Aziz
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Persepsi Guru Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Penggunaan Kaedah Inkuiri Terbimbing Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
  Role : Main Supervisor
  Mode of Study : Taught Course
  Year of Graduation: 2015
 12. Student Name: Nadia Hartini binti Mohd. Adzmi
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Pembangunan Profesionalisme Keguruan Menerusi Penyeliaan Pengajaran Dalam Kalangan Guru-guru Pendidikan Teknik Dan Vokasional
  Role : Main Supervisor
  Year of Graduation: 2013
 13. Student Name: Mohd. Fa’iz bin Ahmad
  Field : Technical and Vocational Education
  Project Title : Tahap Kesedaran Staf UTM Terhadap Keselamatan Pekerjaan Di Makmal Dan Bengkel Kejuruteraan
  Role : Main Supervisor
  Year of Graduation: 2009

Ongoing

1. Student Name :Viknesvari a/p Letchumanan

Field : Technical and Vocational Education
Project Title :  Career Path for Special Education School Leavers in Culinary Profession

Role : Main Supervisor
Year of Graduation: in progress

2. Student Name :Noorazlin binti Azlan Hadi Tan

Field : Technical and Vocational Education
Project Title : Kesediaan Pensyarah Politeknik Dalam Menyediakan Kebolehpasaran Graduan Untuk IR4

Role : Main Supervisor
Year of Graduation: in progress