Menerima Anugerah Kualiti (Penasihat Akademik) 2012 pada bulan September 2013.