Pada 16 Mei 2017, saya menerima Anugerah Pengajaran (Kejuruteraan) UTM 2016.