Mnejadi ketua projek untuk projek penyelidikan Vot 07J29.