Profesor Dr Ir Ramli Nazir merupakan profesor di Jabatan Geoteknik dan Pengangkutan, Fakulti Kejuruteraan Awam. Beliau telah mengadakan syarahan perdana beliau pada bulan Oktober 2017.